Teostame nii tavapäraseid  pottsepatöid kuid ka keerulisemaid eritöid arvestades sealjuures kehtivaid ehitus-ja tuleohutusnõudeid. Ehitame ja renoveerime ahjusid, pliite, soemüüre, korstnaid ja korstnapitse, moodulkorstnaid, sise- ja välikaminaid, maakivist objekte.


Kateldele laome tulemüüre ja krohvime pinna spetsiifilise tulekindla seguga, mille tulemusel pikeneb toote eluiga tunduvalt. Vajadusel teostame ka mõningaid metallitöid.


Meie käest saab tellida tulekindlaid silluseid ja plekist korstnaotsasid, vajadusel paigaldus. Abistame oma kliente konsultatsiooni ja materjalide transpordiga. Lisaks teostame korstnapühkimistöid.


Pottsepatöö kvaliteedi tagamiseks kehtib Eestis kutsestandardi nõue, mis meie meistritel on täidetud. Kagukolle OÜ pottsepp Mati Murutoom omab kutsestandardeid mille kinnituseks on SA Kutsekoda poolt välja antud kutsetunnistus nr 066879 ja 083391.

Tel: 503 0235 E-post: info@kagukolle.ee

    TEENUSED

    TEHTUD TÖÖD

KONTAKTANDMED